Cechą szczególną naszej inwestycji, która w znaczący sposób wyróżnia projekt Własnego Domu spośród konkurencji pozostaje fakt, że oferowane domy szeregowe posadowione są na  wyodrębnionych geodezyjnie działkach stanowiących pełną własność. Klient nie kupuje zatem mieszkania z udziałem w gruncie (nieruchomości lokalowej), co ma miejsce w wielu przypadkach, lub co gorsza - udziału w gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu. Nasz klient otrzymuje pełną własność domu z gruntem.

NASZE TRANSAKCJE SĄ PEWNE, TRANSPARENTNE i BEZPIECZNE

Kupując od nas dom macie Państwo gwarancję bezpieczeństwa transakcji kupna oferowanych przez nas nieruchomości, ponieważ już umowa przedwstępna (deweloperska) przybiera formę aktu notarialnego (najbezpieczniejszego instrumentu prawnego wiążącego strony) z wpisanym roszczeniem o przeniesienie własności nieruchomości. Jesteśmy bardzo elastyczni jeśli chodzi o terminy załatwienia Państwa formalności kredytowych, dlatego też nie ma obawy, że któryś z banków nie zdąży z przygotowaniem kredytu. Harmonogram transz/płatności ustalamy w porozumieniu z Klientem oraz - kiedy zachodzi taka potrzeba - także z bankiem Klienta. Dodatkowo na życzenie Klienta zapewniamy bezpłatną, profesjonalną obsługę brokera kredytowego, który sprawnie doradzi oraz przeprowadzi Państwa przez całą procedurę kredytową oraz przygotuje oferty z kilku/kilkunastu banków. 

Co istotne dla Państwa bezpieczeństwa to fakt, że budujemy wyłącznie za własne środki, a nasze nieruchomości nie są obciążone hipoteką. Nie ma wiec obawy, że na skutek zadłużenia kredytowego firma popadnie w problemy finansowe, a hipoteka na działkę przejdzie na przyszłego kupującego. Przed umową deweloperską, na życzenie naszych Klientów przedstawiamy dokumenty świadczące o tym, że firma nie ma żadnych zaległości względem Urzędu Skarbowego, ZUS-u czy gminy (z tytułu podatku od nieruchomości).

Finansowanie inwestycji następuje zgodnie z przyjętym harmonogram transz zgodnym z aktualnym stanem zaawansowania prac budowlanych. Wpłacacie Państwo środki dopiero po wykonaniu przez nas określonych w harmonogramie prac. Standardowy harmonogram płatności poniżej:

  • 20% wynagrodzenia brutto w dniu podpisania umowy przedwstępnej notarialnej
  • 20% wynagrodzenia brutto po wybudowaniu domu w stanie otwartym surowym
  • 20% wynagrodzenia brutto po wykonaniu stanu surowego budynku i przykryciu budynku dachówką
  • 10% wynagrodzenia brutto po montażu okien, wykonaniu ścianek działowych i schodów
  • 10% wynagrodzenia brutto po wykonaniu podtynkowej części instalacji: wod.-kan., gazowej, CO, elektrycznej
  • 10% wynagrodzenia brutto po wykonaniu posadzek i tynków wewnętrznych
  • 10% wynagrodzenia brutto po wykonaniu reszty prac i podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego domu

 

Materiały zaprezentowane w naszej ofercie na stronie www mają charakter poglądowy dlatego nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.